40 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang - Hotline: 02976 251 252 - 0949 899 610
29 Th4

Tháng 4 – Mùa Biển Gọi

Tiếng gió lùa những đám lá khô xào xạc báo hiệu mùa hạ về. Tháng 4 bắt đầu bằng một mảnh trời xanh trong. Tháng 4 về mang theo một chút nắng cuộn mình trong làn nước biển trong veo báo hiệu hè về. Biển Rạch Giá Tháng 4 Tháng tư cũng là tháng của...
Xem tiếp