40 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang - Hotline: 02976 251 252 - 0949 899 610

Phòng khách sạn

Phòng 1 khách

2 giường (1 đơn, 1 đôi)
Gym Miễn phí
Hồ bơi Miễn phí
Taxi Miễn phí
Chi tiết phòng: Khách sạn có cấu trúc phòng như nhau, bán phòng theo số lượng khách ở. Phòng có 2 giường: 1 đơn, 1 đôi Trong phòng có: máy lạnh, tivi truyền hình cáp,...
Kiểm tra chi tiết
Bắt đầu từ339.000 ₫ / Đêm

Phòng 2 khách

2 giường (1 đơn, 1 đôi)
GYM miễn phí
Hồ bơi miễn phí
Taxi Miễn phí
Chi tiết phòng: Khách sạn có cấu trúc phòng như nhau, bán phòng theo số lượng khách ở. Phòng có 2 giường: 1 đơn, 1 đôi Trong phòng có: máy lạnh, tivi truyền hình cáp,...
Kiểm tra chi tiết
Bắt đầu từ419.000 ₫ / Đêm

Phòng 3 khách

2 giường (1 đơn, 1 đôi)
GYM MIỄN PHÍ
HỒ BƠI MIỄN PHÍ
Miễn phí
Chi tiết phòng: Khách sạn có cấu trúc phòng như nhau, bán phòng theo số lượng khách ở. Phòng có 2 giường: 1 đơn, 1 đôi Trong phòng có: máy lạnh, tivi truyền hình cáp,...
Kiểm tra chi tiết
Bắt đầu từ469.000 ₫ / Đêm